Các chỉ số tài chính đáng quan nhất khi phân tích BCTC

Báo cáo tài chính là một phần việc quan trọng trong các khâu kế toán và thường là phần công việc tốn nhiều công sức và thời gian nhất của nhân sự. Chính bởi vậy mà báo cáo tài chính luôn được quan tâm sâu sắc và cũng có nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, việc phân tích báo cáo tài chính cũng quan trọng không kém. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ cung cấp các chỉ số tài chính đáng quan tâm nhất khi phân tích báo cáo tài chính cho bạn đọc.

1. Chỉ số thanh toán

Giống như tên gọi, các chỉ số thanh toán cho biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp ra sao và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn như thế nào. Chỉ số này bao gồm những chỉ số nhỏ sau:

– Chỉ số thanh toán hiện hành
– Chỉ số thanh toán nhanh
– Chỉ số tiền mặt
– Chỉ số dòng tiền từ hoạt động
– Chỉ số vòng quay các khoản phải thu
– Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu
– Chỉ số vòng quay hàng tồn kho
– Chỉ số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho
– Chỉ số vòng quay các khoản phải trả
– Chỉ số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả

báo cáo tài chính

2. Chỉ số hoạt động

Các chỉ số trong nhóm này cho thấy việc hoạt động của doanh nghiệp có tốt hay không. Nhóm chỉ số hoạt động được chia thành 2 nhóm chỉ số hoạt động nhỏ hơn bao gồm: Nhóm chỉ số lợi nhuận hoạt động và nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động. Chi tiết các nhóm chỉ số này như sau:

a. Nhóm chỉ số lợi nhuận hoạt động

Nhóm này cho thấy rằng khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Bao gồm Lợi nhuận bán hàng và Lợi nhuận đầu tư.

– Lợi nhuận bán hàng bao gồm các chỉ số nhỏ sau: Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin), Biên lợi nhuận hoạt động, Biên EBITDA, Biên EBIT, Biên lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận phân phối
– Lợi nhuận đầu tư (hay còn được gọi là tỷ suất sinh lời) bao gồm các chỉ số nhỏ sau: Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường- ROCE, Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn cổ phần- ROE, Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn- ROTC

b. Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Nhóm này gồm có các chỉ số sau: 
– Vòng quay tổng tài sản
– Vòng quay tài sản cố định
– Vòng quay vốn cổ phần

3. Chỉ số rủi ro

Đây là chỉ số tài chính nói lên mức độ rủi ro trong kinh doanh bao gồm các biến động về doanh thu.

Để có thể đo lường các rủi ro trong kinh doanh, người ta thường sử dụng từ các công cụ cho đến nhiều phương pháp khác nhau từ đơn giản cho tới phức tạp.
Rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp chính là việc kiếm được ít lợi nhuận hơn hoặc thậm chí là lỗ vốn.

Toàn bộ các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng cả chi phí biến đổi lẫn chi phí cố định. Một doanh nghiệp có xu hướng sử dụng chi phí cố định quá lớn trong khi doanh số đang giảm dần thì sẽ rất dễ thua lỗ dẫn tới phá sản. Nếu như hơn một nửa chi phí được sử dụng là chi phí biến đổi thì doanh nghiệp sẽ ít khi rơi vào tình trạng trên.

Khi sử dụng phương pháp đơn giản để tính toán chỉ số rủi ro, có 4 chỉ số tài chính cần phải ghi nhớ sau:
– Chỉ số biên lợi nhuận phân phối
– Mức độ ảnh hưởng từ đòn bẩy kinh doanh (OLE)
– Mức độ ảnh hưởng đòn bẩy tài chính (FLE)
– Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (TLE)
Các chỉ số rủi ro tài chính
Các chỉ số rủi ro tài chính có liên quan đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
Các chỉ số này giúp phân tích việc sử dụng nợ của công ty, bao gồm:
– Tỷ số nợ trên tổng vốn
– Tỷ số nợ trên vốn cổ phần
– Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay
– Chỉ số khả năng thanh toán các chi phí tài sản cố định
– Khả năng tiền mặt đảm bảo chi trả lãi vay
– Khả năng tiền mặt đảm bảo chi trả các chi phí tài chính cố định
– Chỉ số chi tiêu vốn
– Chỉ số dòng tiền với nợ

4. Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

Công thức tính chỉ số tăng trưởng tiềm năng:
G = RR x ROE
* Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại RR = 1 – (Cổ tức / Tổng thu nhập ròng)
* ROE = Thu nhập ròng / Tổng vốn sở hữu = (Thu nhập ròng / Doanh thu) * (Doanh thu / Tổng tài sản) * (Tổng tài sản / Vốn cổ phần)
Kế toán viên không nên phân tích báo cáo tài chính một cách máy móc. Bởi như vậy chắc chắn lợi ít hại nhiều. Hãy sử dụng những chỉ số tài chính cơ bản trên như những trợ thủ đắc lực giúp phân tích tình trạng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mình một cách thông minh nhất.

https://tintuchomnay.net/

https://tintuchomnay.net/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *