Dấu hiệu của DN sử dụng hóa đơn đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế

Các doanh nghiệp hiện nay hầu hết đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tiên phong là những ngành thiết yếu như ngành nước cũng đã sớm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ngành nước để có thể mang lại những lợi ích, sự tiện lợi nhất cho khách hàng và cho công tác quản lý hóa đơn của ngành. Đối với các doanh nghiệp khác, việc sử dụng hóa đơn cũng đã được quy định cụ thể, trong đó, có một lưu ý, các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế thì cũng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Vậy, có những dấu hiệu nào để có thể nhận biết được doanh nghiệp đang thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế? Cùng tìm hiểu chi tiết câu trả lời trong bài viết dưới đây.

hóa đơn đặt in

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau: doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có 01 trong các dấu hiệu sau:

– Thứ nhất: Doanh nghiệp không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: Nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

– Thứ hai: Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

– Thứ ba: Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

– Thứ tư: Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quyết toán.

– Thứ năm: Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 02 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định.

– Thứ sáu: Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định
Đối với trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định thì sẽ tiếp tục có những dấu hiệu nhận biết sau:

– Thứ nhất: Doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Thứ hai: Doanh nghiệp đã nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế;

– Thứ ba: Doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.

– Thứ tư: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

 

TÌM HIỂU CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNG QUAN NHẤT KHI PHÂN TÍCH BCTC

 

Như vậy, các dấu hiệu để nhận biết doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro các về thuế đã được quy định cụ thể. Khi doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sẽ phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sẽ phỉa sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *