Hóa đơn điện tử ảnh hưởng thế nào đối với doanh nghiệp?

Việc sửa đổi chính sách bắt buộc toàn bộ doanh nghiệp phải chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử thực sự đã đem lại lợi ích không chỉ đối với riêng doanh nghiệp mà còn đối với cả cơ quan chức năng. Trong quá trình áp dụng, doanh nghiệp cũng được tiếp cận với một số quy định mới về biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn,… Có thể nói, tầm ảnh hưởng của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp là vô cùng đáng kể.

1. Những điều cơ bản về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên máy tính của doanh nghiệp đã có mã số thuế khi bán hàng và được lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc xác định được số hóa đơn một cách liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo nguyên tắc lập và sử dụng một lần duy nhất.

Các loại hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; các phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng thực thu cước,… hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tầm ảnh hưởng của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp

Lợi ích đầu tiên phải nói đến khi sử dụng hóa đơn điện tử đó là quy trình viết, tạo lập, xử lý hóa đơn. Nếu như trước đây kế toán phải viết hóa đơn một cách thủ công, sự ra đời của hóa đơn điện tử ứng dụng công nghệ đã giúp người viết hóa đơn giảm đi rất nhiều thời gian, đặc biệt khi cần viết hóa đơn với số lượng lớn.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, tất cả quy trình từ tạo lập, lưu chữ, ký hóa đơn đều được thực hiện trên máy tính. Hóa đơn khi được tạo lập sẽ được lưu trữ trên phần mềm. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn để thuê nhà kho, người lưu trữ hóa đơn, giảm chi phí in ấn, giấy. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không cần phải lo lắng việc mất, hỏng, cháy hóa đơn như hóa đơn giấy nữa.

Bên cạnh đó, sử dụng hóa đơn điện tử giúp DN giảm bớt thủ tục hành chính với cơ quan thuế. Từ việc nộp thông báo sử dụng hóa đơn điện tử, nộp các tờ khai GTGT,…đều được thực hiện trực tiếp qua mạng. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trực tiếp từ phần mềm.

Trong trường hợp hóa đơn lập bị sai, người viết hóa đơn có thể dễ dàng sửa, điều chỉnh thay thế hay xóa hóa đơn. Với những khách hàng yêu cầu chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì phần mềm viết hóa đơn điện tử cũng có chức năng đó.

3. Tầm ảnh hưởng của hóa đơn điện tử đối với người mua hàng

Người mua hàng có thể kiểm tra hóa đơn trực tiếp trên link tra cứu hóa đơn, hoặc mã QR sau khi nhận hàng hóa, do vậy người mua hàng có thể kiểm tra chính xác được thông tin bên người bán kê khai lên cơ quan thuế.

Người mua hàng hóa của doanh nghiệp nếu muốn chứng thực độ chính xác của hóa đơn có thể tra cứu tại website của Tổng cục thuế. 

QUY TRÌNH THANH TOÁN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU 

DẤU HIỆU CỦA DN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN THUỘC LOẠI RỦI RO CAO VỀ THUẾ

4. Tầm ảnh hưởng của hóa đơn điện tử đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền

Thông tin hoá đơn được tạo lập sẽ được trực tiếp gửi về cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, giúp cho cơ quan thuế thuận tiện hơn trong khâu kiểm tra, thanh tra, hạn chế tình trạng trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Quá trình doanh nghiệp xác thực thông tin pháp lý với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan dễ dàng hơn qua việc gửi tổng hợp hóa đơn online.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *