Những lợi ích của việc tham gia Bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.

Nghỉ việc là việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động do nhiều nguyên nhân, có thể do đến tuổi nghỉ hưu, do bị sa thải, do chủ động nghỉ việc.v.v… tuy nhiên, dù trường hợp nào, thì nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng sẽ nhận được các lợi ích từ chế độ BHXH. 

Vậy theo những quy định về bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ nhận được các chế độ BHXH gì khi buộc phải nghỉ việc

 

Trường hợp 1: Người lao động nghỉ việc khi chưa đến tuổi nghỉ hưu.

1. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Là một trong các chế độ quan trọng của bảo hiểm xã hội, khi Người lao động bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng vi phạm pháp luật) và đóng trừ đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. Trong vòng 3 tháng kể từ khi bị chấm dứt hợp đồng có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, nếu hồ sơ của người lao động được phê duyệt, họ sẽ được hưởng các chế độ sau:
– Khoản tiền trợ cấp thất nghiệp

– Được giới thiệu việc làm theo năng lực của bản thân

– Được dạy nghề hoàn toàn miễn phí

– Được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Chế độ bảo hiểm xã hội một lần 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Như vậy, người lao động chưa đóng đủ 20 năm mà trong vòng 1 năm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ có điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần với Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 

3. Chế độ bảo hiểm y tế:
Khi hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được phê duyệt, thì một trong các chế độ mà người lao động được hưởng là chế độ bảo hiểm y tế. Người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền

 

Trường hợp 2: Nghỉ làm do đến tuổi hưu trí.

Trường hợp người lao động nghỉ việc do đến tuổi hưu trí thì thông thường nếu tham gia bảo hiểm xã hội đủ thời gian 20 năm. Người đó sẽ đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu hàng tháng. 

 

Lương hưu

=

Tỷ lệ hưởng lương hưu

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Với lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 18 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

– Với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP? QUY TRÌNH THANH TOÁN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP NHỜ THU

 

Trên đây là những lợi ích của tham gia bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Dù nghỉ việc do nguyên nhân khách quan hay chủ quan, thì bảo hiểm xã hội đều mang lại những lợi ích không thể phủ nhận cho người lao động. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *