Tìm hiểu các trường hợp được phép hủy hóa đơn điện tử

Bước đầu của công cuộc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt với những lĩnh vực sử dụng lượng lớn hóa đơn như xăng dầu, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vốn vẫn còn nhiều thách thức. Một trong những vấn đề còn khiến các doanh nghiệp phân vân hiện nay đó là trong trường hợp nào thì được phép hủy hóa đơn điện tử? khi hóa đơn bán lẻ xăng dầu gửi cho khách hàng bị sai sót thì có được phép hủy hóa đơn ấy hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.Trường hợp hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử

Thực hiện theo quy định của Chính phủ tại nghị định 119/2018/NĐ-CP

  – Từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp muốn chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế phải hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn tồn. Đây là trường hợp thường xuyên gặp phải tại các doanh nghiệp nhất hiện nay vì nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử sớm trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng theo quy định của Nghị định 119 và Thông tư 68

hủy hóa đơn

  – Sau ngày 31/10/2020, các doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy cũng phải hủy toàn bộ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế. Đây là quy định cụ thể tại Thông tư 68/2019. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn điện tử trước đây sẽ chính thức hết hiệu lực thi hành kể từ sau ngày 31/10/2020. Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019.

Trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng: Nếu đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó thì doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất trong 30 ngày, kể từ thời điểm không còn sử dụng (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP)

– Trong quá trình lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, người bán đã gửi hóa đơn cho người mua nhưng phát hiện có sai sót thì 2 bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán thông báo tới cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập và tạo hóa đơn mới thay thế.

– Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót chưa được gửi cho người mua thì người bán cũng thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế. Sau đó người mua lập hóa đơn mới, ký số và gửi cơ quan thuế để được cấp mã và thay thế hóa đơn điện tử đã bị hủy.

Như vậy, việc hủy hóa đơn điện tử cũng được quy định vô cùng rõ ràng, chính vì vậy, các doanh nghiệp khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật để có thể triển khai sử dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời nhất. Bên cạnh đó, các biên bản hủy hóa đơn điện tử cũng đã được quy định rõ ràng tại Thông tư 68/2019/TT-BTC dó đó, kế toán doanh nghiệp cần phải tìm hiểu để chắc chắn việc triển khai thực hiện khi không may rơi vào tình huống như vậy được tốt nhất.

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNG QUAN NHẤT KHI PHÂN TÍCH BCTC

VAI TRÒ CỦA THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Hy vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp người đọc hiểu hơn về các trường hợp được phép hủy hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật và áp dụng tốt vào thực tiễn doanh nghiệp mình.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *